C#' da Xml Oluşturma ve Veri Ekleme Nasıl Gerçekleştirebilirim?

2

cSharp ' da XML Dosyası nasıl oluşturulur ve veri saklama işlemini nasıl gerçekleştirebilirim ?

emkoroglu emkoroglu (327)
9 yıl önce sordu

  Toplam 1 Cevap


  0

   

  using System.Xml;
  using System.Xml.Linq;

   

  XmlTextWriter xmlolustur = new XmlTextWriter(@"veri.xml", UTF8Encoding.UTF8);
  // Dosyanın Kaydedilceği yer ve Dil Kodlaması
        xmlolustur.WriteStartDocument();// Element Oluşturma Başlangıcı
        xmlolustur.WriteComment("uzmanim.net"); // Açıklama Satırı Ekledik
        xmlolustur.WriteStartElement("CHANNEL");//item Etiketi ekledik.
        xmlolustur.WriteEndDocument();//Element Oluşturma işleminı sonlandırdık
         xmlolustur.Close();//Dosya Bağlantısını Kapatıyoruz..!
  
   XmlDocument doc = new XmlDocument();
        doc.Load(@"veri.xml");
        XmlElement UserElement = doc.CreateElement("ÜyeBilgileri");//Element Ekledik.
        UserElement.SetAttribute("UydeId", Guid.NewGuid().ToString());//Elemente bir attribute ve Guid id atadık
  
   XmlElement kullaniciadi = doc.CreateElement("KullaniciAdi");//Kullanicilar elementi içine bir kayıt ekledik
        kullaniciadi.InnerText = "username";//kayıt için değer atadık
        UserElement.AppendChild(kullaniciadi);//kayıt için parent atadık //(kullaniciadi parenti)
  
        XmlElement password= doc.CreateElement("Password"); // Kullanıcılar elementi içerisine kayıt ekledik
        password.InnerText = "Parola"; //Password elementi içerisine değer atadık
        UserElement.AppendChild(password);//kayıt için parent atadık (password parenti)
  
        XmlElement uyeTarih = doc.CreateElement("UyeTarihi");
        uyeTarih.InnerText = "01.10.2013";
        UserElement.AppendChild(uyeTarih); //kayıt için parent atadık (uyeTarih parenti)
  
        XmlElement uyeMail = doc.CreateElement("UyeE-Mail");
        uyeMail.InnerText = "emkoroglu@uzmanim.net";
        UserElement.AppendChild(uyeMail); (uyeMail parenti)
  
        doc.DocumentElement.AppendChild(UserElement); //Dosyamıza elementleri ve kayıtları ekledik
  
        XmlTextWriter xmleEkle = new XmlTextWriter(@"veri.xml", null); // Fiziksel olarak kayıtları ekliyoruz
        xmleEkle.Formatting = Formatting.Indented;
        doc.WriteContentTo(xmleEkle); // Kayıt başarıyla gerçekleştirildi
        xmleEkle.Close(); // Xml Dosyamızla bağlantımızı kesiyoruz..!
  

   

   // Çıktı :

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <!--uzmanim.net-->
  <CHANNEL>
   <ÜyeBilgileri UydeId="a4588879-9d06-477c-a488-23579ee85614">
    <KullaniciAdi>username</KullaniciAdi>
    <Password>Parola</Password>
    <UyeTarihi>01.10.2013</UyeTarihi>
    <UyeE-Mail>emkoroglu@uzmanim.net</UyeE-Mail>
   </ÜyeBilgileri>
  </CHANNEL>

  Üye Bilgileri Parentine Guıd ile UydeId türettik. Guid fonksiyonu ile id Türetmeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

  Guid Fonksiyonu

  emkoroglu emkoroglu (327)
  9 yıl önce cevaplandı

   üyelik gerektirir

   Cevap yazabilmek için üye girişi yapmalısınız.

   Eğer uzmanim.net üyesiyseniz giriş yapabilirsiniz: üye girişi yap
   uzmanim.net'e üye olmak çok kolaydır: hemen kayıt ol