Javada JButton ile özel buton oluşturma

0

Java ile özel şekilli buton oluşturmak istiyorum (altıgen). Fakat davranış olarak JButton gibi davranacak.

AbstractButton kullanan bir sınıf oluşturdum fakat tıkladığımda olayları ActionListener'a göndermiyor gibi görünüyor. Fakat sınıfı JButton'dan türeyen bir sınıfa çevidiğimde her şey normal çalışıyor. Bu seferde özel şekilli buton özelliğini yitiriyor.

Java ile JButon kullanarak özel şekilli buton nasıl oluştururum?

cemphp cemphp (651)
9 yıl önce sordu

  Toplam 1 Cevap


  0

  Kısa bir araştırmadan sonra kendim buldum. Diğer arayan arkadaşlara faydası olacaktır.

  Java ile özel şekilli buton oluşturmak için şu kodları kullanabilirsiniz.

  import java.awt.*;
  import java.awt.event.*;
  import javax.swing.*;
  import javax.swing.border.AbstractBorder;
  import javax.swing.border.Border;
  import javax.swing.event.ChangeEvent;
  import javax.swing.event.ChangeListener;
  import javax.swing.plaf.ComponentUI;
  import javax.swing.plaf.metal.MetalButtonUI;
  
  public class OzelSekilButon {
  
    private JFrame frame = new JFrame("Baslik");
    private JButton tip1Null = new JButton(" Deneme Butonu ");
  
    public OzelSekilButon() {
      Border line, raisedbevel, loweredbevel, title, empty;
      line = BorderFactory.createLineBorder(Color.black);
      raisedbevel = BorderFactory.createRaisedBevelBorder();
      loweredbevel = BorderFactory.createLoweredBevelBorder();
      title = BorderFactory.createTitledBorder("");
      empty = BorderFactory.createEmptyBorder(1, 1, 1, 1);
      final Border compound;
      Color crl = (Color.blue);
      compound = BorderFactory.createCompoundBorder(empty, new EskiYuvarlatilmisSinirCizgisi(crl));
      Color crl1 = (Color.red);
      final Border compound1;
      compound1 = BorderFactory.createCompoundBorder(empty, new EskiYuvarlatilmisSinirCizgisi(crl1));
      Color crl2 = (Color.black);
      final Border compound2;
      compound2 = BorderFactory.createCompoundBorder(empty, new EskiYuvarlatilmisSinirCizgisi(crl2));
      tip1Null.setFont(new Font("Serif", Font.BOLD, 14));
      tip1Null.setForeground(Color.darkGray);
      tip1Null.setPreferredSize(new Dimension(50, 30));
      tip1Null.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        }
      });
      tip1Null.setBorderPainted(true);
      tip1Null.setFocusPainted(false);
      tip1Null.setBorder(compound);
      tip1Null.setHorizontalTextPosition(SwingConstants.CENTER);
      tip1Null.setVerticalTextPosition(SwingConstants.BOTTOM);
      tip1Null.setUI(new ModifButtonUI());
  
      tip1Null.getModel().addChangeListener(new ChangeListener() {
        @Override
        public void stateChanged(ChangeEvent e) {
          ButtonModel model = (ButtonModel) e.getSource();
          if (model.isRollover()) {
            tip1Null.setBorder(compound1);
          } else {
            tip1Null.setBorder(compound);
          }
          if (model.isPressed()) {
            tip1Null.setBorder(compound2);
          }
        }
      });
  
      frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
      frame.add(tip1Null, BorderLayout.CENTER);
      frame.setLocation(150, 150);
      frame.setPreferredSize(new Dimension(310, 75));
      frame.setLocationRelativeTo(null);
      frame.pack();
      frame.setVisible(true);
    }
  
    public static void main(String args[]) {
      EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
  
        @Override
        public void run() {
          OzelSekilButon taib = new OzelSekilButon();
        }
      });
    }
  }
  
  class EskiYuvarlatilmisSinirCizgisi extends AbstractBorder {
  
    private final static int MARGIN = 5;
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private Color color;
  
    EskiYuvarlatilmisSinirCizgisi(Color clr) {
      color = clr;
    }
  
    public void setColor(Color clr) {
      color = clr;
    }
  
    @Override
    public void paintBorder(Component c, Graphics g, int x, int y, int width, int height) {
      ((Graphics2D) g).setRenderingHint(
        RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
      g.setColor(color);
      g.drawRoundRect(x, y, width, height, MARGIN, MARGIN);
    }
  
    @Override
    public Insets getBorderInsets(Component c) {
      return new Insets(MARGIN, MARGIN, MARGIN, MARGIN);
    }
  
    @Override
    public Insets getBorderInsets(Component c, Insets insets) {
      insets.left = MARGIN;
      insets.top = MARGIN;
      insets.right = MARGIN;
      insets.bottom = MARGIN;
      return insets;
    }
  }
  
  class ModifButtonUI extends MetalButtonUI {
  
    private static final ModifButtonUI buttonUI = new ModifButtonUI();
  
    ModifButtonUI() {
    }
  
    public static ComponentUI createUI(JComponent c) {
      return new ModifButtonUI();
    }
  
    @Override
    public void paint(Graphics g, JComponent c) {
      final Color color1 = new Color(230, 255, 255, 0);
      final Color color2 = new Color(255, 230, 255, 64);
      final Color alphaColor = new Color(200, 200, 230, 64);
      final Color color3 = new Color(
        alphaColor.getRed(), alphaColor.getGreen(), alphaColor.getBlue(), 0);
      final Color color4 = new Color(
        alphaColor.getRed(), alphaColor.getGreen(), alphaColor.getBlue(), 64);
      super.paint(g, c);
      Graphics2D g2D = (Graphics2D) g;
      GradientPaint gradient1 = new GradientPaint(
        0.0F, (float) c.getHeight() / (float) 2, color1, 0.0F, 0.0F, color2);
      Rectangle rec1 = new Rectangle(0, 0, c.getWidth(), c.getHeight() / 2);
      g2D.setPaint(gradient1);
      g2D.fill(rec1);
      GradientPaint gradient2 = new GradientPaint(
        0.0F, (float) c.getHeight() / (float) 2, color3, 0.0F, c.getHeight(), color4);
      Rectangle rec2 = new Rectangle(0, c.getHeight() / 2, c.getWidth(), c.getHeight());
      g2D.setPaint(gradient2);
      g2D.fill(rec2);
    }
  
    @Override
    public void paintButtonPressed(Graphics g, AbstractButton b) {
      paintText(g, b, b.getBounds(), b.getText());
      g.setColor(Color.red.brighter());
      g.fillRect(0, 0, b.getSize().width, b.getSize().height);
    }
  
    public void paintBorder(Graphics g) {
    }
  
    @Override
    protected void paintFocus(Graphics g, AbstractButton b,
      Rectangle viewRect, Rectangle textRect, Rectangle iconRect) {
    }
  }

   

  cemphp cemphp (651)
  9 yıl önce cevaplandı

   üyelik gerektirir

   Cevap yazabilmek için üye girişi yapmalısınız.

   Eğer uzmanim.net üyesiyseniz giriş yapabilirsiniz: üye girişi yap
   uzmanim.net'e üye olmak çok kolaydır: hemen kayıt ol