Asp.net Mvc jqery Ajax Da Csrf Korunma

1

Asp.net mvc ajax işlemlerinde csrf aciğindan nasil korunabiliriz

nisanci53 nisanci53 (13)
8 yıl önce sordu

  Toplam 2 Cevap


  0

  Ajaxda aşağdaki şekilde  yapinca işe yariyor 

  filters den bunu ekliyoruz

  using System;
  using System.Collections.Specialized;
  using System.Net;
  using System.Web;
  using System.Web.Helpers;
  using System.Web.Mvc;
  using System.Web.Routing;
  namespace SORUCEVAP.Filters
  {

   

     
     


      [AttributeUsage(AttributeTargets.Method | AttributeTargets.Class, AllowMultiple = false, Inherited = true)]
      public class MyValidateAntiForgeryToken : FilterAttribute, IAuthorizationFilter
      {
          

          public void OnAuthorization(AuthorizationContext filterContext)
          {
              string clientToken = filterContext.RequestContext.HttpContext.Request.Headers.Get(KEY_NAME);
              if (clientToken == null)
              {
                  throw new HttpAntiForgeryException(string.Format("Header does not contain {0}", KEY_NAME));
              }

              string serverToken = filterContext.HttpContext.Request.Cookies.Get(KEY_NAME).Value;
              if (serverToken == null)
              {
                  throw new HttpAntiForgeryException(string.Format("Cookies does not contain {0}", KEY_NAME));
              }

              System.Web.Helpers.AntiForgery.Validate(serverToken, clientToken);
          }

          private const string KEY_NAME = "__RequestVerificationToken";

          private class JsonAntiForgeryHttpContextWrapper : HttpContextWrapper
          {
              readonly HttpRequestBase _request;
              public JsonAntiForgeryHttpContextWrapper(HttpContext httpContext)
                  : base(httpContext)
              {
                  _request = new JsonAntiForgeryHttpRequestWrapper(httpContext.Request);
              }

              public override HttpRequestBase Request
              {
                  get
                  {
                      return _request;
                  }
              }
          }

          private class JsonAntiForgeryHttpRequestWrapper : HttpRequestWrapper
          {
              readonly NameValueCollection _form;

              public JsonAntiForgeryHttpRequestWrapper(HttpRequest request)
                  : base(request)
              {
                  _form = new NameValueCollection(request.Form);
                  if (request.Headers["__RequestVerificationToken"] != null)
                  {
                      _form["__RequestVerificationToken"] = request.Headers["__RequestVerificationToken"];
                  }
              }

              public override NameValueCollection Form
              {
                  get
                  {
                      return _form;
                  }
              }
          }
      }

  }

  *******************************************************************************************

  action bu şekilde

          [HttpPost]
          [MyValidateAntiForgeryToken]
          [CustomHandleError]
          public JsonResult Kayit(MODEL.Kullanicilar ekle)
          {
               
          }

  ******************************************************************************************************

  @{
      ViewBag.Title = "Profil";
      Layout = "~/Views/Shared/Anasayfa.cshtml";
  }

  <script src="~/JS/kayituye.js"></script>

  @model MODEL.Kullanicilar

  $(document).ready(function () {

      $("#Kmesajver").hide();

   
      var antiForgeryToken = $('input[name="__RequestVerificationToken"]').val();
      window.postheaders = {};
      if (antiForgeryToken) {
          window.postheaders["__RequestVerificationToken"] = antiForgeryToken;
      }

   $(document).delegate("#kkayit", "click", function () {

               
          var Ekle = {

              Kullaniciadi:$("#KullaniciAdi").val(),
              İsim: $("#İsim").val(),
              Email: $("#Email").val(),
              Sifre: $("#Sifre").val(),
              Avatar: $("input[name='avatar']:checked").val(),
              Kontrol: $("#Kontrol").val(),

          };
        
          $("#lyukle").html("<img src='/img/load.gif'>");
          $.ajax({
              url: '/Kullanici/Kayit',
           
              headers: window.postheaders,
              data: JSON.stringify(Ekle),
              type: 'POST',
              dataType: 'json',
              contentType: 'application/json; charset=utf-8',
              success: function (msg) {
                  
                  $(msg).each(function (deger) {
                      if (msg.Durum > 0 || msg.Durum == 1) {

                          $("#rsm").attr('src', '/Kullanici/CaptchaImage?' + new Date().getTime());
                          window.location.href = "/Home/KullaniciKontrol?Mesaj=1";
                        
                      }
                      else {

                          if (msg.Durum == "Tekrar") {
                              $("#lyukle").html("");
                              $("#Kmesajver").show();
                              $("#Kmesajver").html(msg.Kontrol);
                          }

                       else   if (msg.Durum == "İslem") {
                              $("#lyukle").html("");
                              $("#Kmesajver").show();
                              $("#Kmesajver").text("İşlem Yanliş");
                       }
                       else if (msg.Durum == "Kullanimda") {
                           alert("bbbbbb");
                           $("#lyukle").html("");
                           $("#rsm").attr('src', '/Kullanici/CaptchaImage?' + new Date().getTime());
                           $("#Kmesajver").show();
                           $("#Kmesajver").html(msg.Kontrol);
                       }
                          else {
                  
                          }
                      }
                  });
              },
              error: function (e) {
                  $("#rsm").attr('src', '/Kullanici/CaptchaImage?' + new Date().getTime());
                  $("#lyukle").html("");
                  alert(e);
                 
              }
          });
      

      });

  });

   


      @Html.AntiForgeryToken()

   

  <div>
                                  <div >

                                      
                                      <table >
                                          <tbody><tr>
                                              <td >
                                                  isim Ve Soisim:
                                              </td>
                                                  <td >
                                              <input type="text" value="" name="İsim" id="İsim"  />
                                              </td>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                              <td >
                                                  Kullaniciadi:
                                              </td>
                                                  <td >
                                                     @Html.TextBoxFor(model => model.KullaniciAdi)@Html.ValidationMessageFor(model=>model.KullaniciAdi)
                                              </td>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                              <td >
                                                  Email:
                                              </td>
                                              <td >
                                              
                                                   @Html.TextBoxFor(model => model.Email, new { @class = "qa-form-wide-text" })@Html.ValidationMessageFor(model=>model.Email)
                                              </td>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                              <td class="qa-form-wide-label">
                                                  Şifre:
                                              </td>
                                              <td >
                                                 @Html.PasswordFor(model => model.Sifre, new { @class = "qa-form-wide-text" })@Html.ValidationMessageFor(model=>model.Sifre)
                                              </td>
                                          </tr>
                                          
                                          
                                          
                                          <tr>
                                              <td  style="vertical-align:top;">
                                                  Avatar:
                                              </td>
                                              <td >
                                                  <input  name="avatar" type="radio" value="avatar1" checked="" >
                                                   <span style="margin:2px 0; display:inline-block;">
                                                       <img src="~/avatar/avatar1.jpg" width="32" height="32" alt=""></span> Default
                                                  <br>
                                                  <input  name="avatar" type="radio" value="avatar2" > <span style="margin:2px 0; display:inline-block;">
                                                      <img src="~/avatar/avatar2.jpg" width="32" height="32"  alt=""> </span>
                                              
                                                  <br>
                                                  <input  name="avatar" type="radio" value="avatar3" > <span style="margin:2px 0; display:inline-block;">
                                                      <img src="~/avatar/avatar3.jpg" width="32" height="32" class="qa-avatar-image" alt=""> </span>
                                                  <br>
                                              
                                                  </td>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                  <td colspan="3" >
                                                      
                                                  
                                                      
                                                      <script>
                                                          function GetCaptcha() {
                                                              $("#rsm").attr('src', '/Kullanici/CaptchaImage?' + new Date().getTime());
                                                          }
  </script>
  <div style="margin-left:300px;" id="resimd">
      <img src="@Url.Action("CaptchaImage")" id="rsm" style="float:left" />
      <input type="text" name="Kontrol" id="Kontrol" value=""  style="width:60px;height:40px;float:left;margin-left:10px;" />
  <input type="button" value="Değiştir" onclick=" return GetCaptcha()"  style="height:40px;margin-left:10px;" /></div>

                                                      <div id="divResult"></div>

                                                  </td>
                                                 
                                              </tr>
                                              
                                              
                                              <tr>
                                                  <td colspan="3" >
                                                      
                                                  <div><div style="float:left;margin-left:300px;"><div id="Kmesajver"  > </div><input  value="Kayit" title="" id="kkayit" type="submit" style="height:60px;width:300px;" ></div><div style="float:left;margin-left:10px;"><div id="lyukle"></div></div></div>   <br /> <br /><br />
                                                      
                                                      
                                                      


                                                  </td>
                                                  <td colspan="3" >
                                                      
                                                
                                                    
                                                  </td>
                                              </tr>
                                          </tbody></table>
                                          
     

                                  </div>


    
  </div>

  nisanci53 nisanci53 (13)
  7 yıl önce cevaplandı

   0

   Asp.Net MVC 'de AntiForgeryToken özelliği bulunuyor. AntiForgeryToken ile CSRF saldırılarından kurtulabilirsiniz.

   View tarafında:

   <% using(Html.Form("Kullanici", "Guncelle")) { %>
       <%= Html.AntiForgeryToken() %>
       <!-- Form verileri -->
   <% } %>

   Controller tarafında:

   [ValidateAntiForgeryToken]
   public ViewResult Guncelle()
   {
       // AntiForgeryToken gelmeden bu kod çalıştırılmayacaktır.   
   }

    

   murat murat (12451)
   8 yıl önce cevaplandı

   • ajaxda bu şekilde işe yaramiyor form yoksa ne olacak nisanci53 8 yıl önce
   üyelik gerektirir

   Cevap yazabilmek için üye girişi yapmalısınız.

   Eğer uzmanim.net üyesiyseniz giriş yapabilirsiniz: üye girişi yap
   uzmanim.net'e üye olmak çok kolaydır: hemen kayıt ol