Asp.net'te Repeater nasıl kullanılır? Repeater'a nasıl veri bağlanır?

0

Asp.Net C# ve Vb.net dilleri ile Repeater kontrolüne MS SQL veri kaynağından nasıl veri bağlanır?

Web Formlarında repeater nasıl kullanılır?

alattin alattin (13014)
5 yıl önce sordu

Toplam 1 Cevap


0

C# dilinde bir asp.net Repeater kullanımı örneği (veri kaynağı olarak MS SQL tanımlanmıştır):

ASPX kodu:
 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="WebApplication12.WebForm1" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <ul>
    <!-- Repeater oluşturma -->
      <asp:Repeater ID="rptKategori" runat="server">
        <ItemTemplate>
          <li> <%#Eval("Ad") %></li>
        </ItemTemplate>
      </asp:Repeater>
    </ul>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

C# Codebehind (.aspx.cs)

using System;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;
namespace WebApplication12
{
  public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      KategorileriGetir();
    }

    void KategorileriGetir()
    {
      SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter("Select * from Kategori", "Server=.\\SQLEXPRESS;Database=BILET;Integrated Security=SSPI");
      DataSet ds = new DataSet();
      adp.Fill(ds);
      rptKategori.DataSource = ds.Tables[0];
      rptKategori.DataBind();
    
    }
  }
}

 

Vb.Net dilinde bir asp.net Repeater kullanımı örneği 

Imports System.Data.SqlClient

Public Class WebForm1
  Inherits System.Web.UI.Page

  Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    KategorileriGetir()
  End Sub

  Sub KategorileriGetir()
    Dim adp As New SqlDataAdapter("Select * from Kategori", "Server=.\SQLEXPRESS;Database=BILET;Integrated Security=SSPI")
    Dim ds As New DataSet
    adp.Fill(ds)
    rptKategori.DataSource = ds.Tables(0)
    rptKategori.DataBind()
  End Sub
End Class

 

alattin alattin (13014)
5 yıl önce cevaplandı

üyelik gerektirir

Cevap yazabilmek için üye girişi yapmalısınız.

Eğer uzmanim.net üyesiyseniz giriş yapabilirsiniz: üye girişi yap
uzmanim.net'e üye olmak çok kolaydır: hemen kayıt ol