Asp.net'te Repeater nasıl kullanılır? Repeater'a nasıl veri bağlanır?

0

Asp.Net C# ve Vb.net dilleri ile Repeater kontrolüne MS SQL veri kaynağından nasıl veri bağlanır?

Web Formlarında repeater nasıl kullanılır?

alattin alattin (16927)
9 yıl önce sordu

  Toplam 1 Cevap


  0

  C# dilinde bir asp.net Repeater kullanımı örneği (veri kaynağı olarak MS SQL tanımlanmıştır):

  ASPX kodu:
   

  <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="WebApplication12.WebForm1" %>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head runat="server">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
      <ul>
      <!-- Repeater oluşturma -->
        <asp:Repeater ID="rptKategori" runat="server">
          <ItemTemplate>
            <li> <%#Eval("Ad") %></li>
          </ItemTemplate>
        </asp:Repeater>
      </ul>
    </div>
    </form>
  </body>
  </html>

  C# Codebehind (.aspx.cs)

  using System;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Data;
  namespace WebApplication12
  {
    public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
    {
      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        KategorileriGetir();
      }
  
      void KategorileriGetir()
      {
        SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter("Select * from Kategori", "Server=.\\SQLEXPRESS;Database=BILET;Integrated Security=SSPI");
        DataSet ds = new DataSet();
        adp.Fill(ds);
        rptKategori.DataSource = ds.Tables[0];
        rptKategori.DataBind();
      
      }
    }
  }

   

  Vb.Net dilinde bir asp.net Repeater kullanımı örneği 

  Imports System.Data.SqlClient
  
  Public Class WebForm1
    Inherits System.Web.UI.Page
  
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
      KategorileriGetir()
    End Sub
  
    Sub KategorileriGetir()
      Dim adp As New SqlDataAdapter("Select * from Kategori", "Server=.\SQLEXPRESS;Database=BILET;Integrated Security=SSPI")
      Dim ds As New DataSet
      adp.Fill(ds)
      rptKategori.DataSource = ds.Tables(0)
      rptKategori.DataBind()
    End Sub
  End Class

   

  alattin alattin (16927)
  9 yıl önce cevaplandı

   üyelik gerektirir

   Cevap yazabilmek için üye girişi yapmalısınız.

   Eğer uzmanim.net üyesiyseniz giriş yapabilirsiniz: üye girişi yap
   uzmanim.net'e üye olmak çok kolaydır: hemen kayıt ol