C# ve SQL Select komutu

1

C# ve Windows form uygulamalarında Sql select yani veri listeleme, veri görüntüleme komutunun nasıl kullanıldığı aşağıda örnek kod ile gösterilmiştir.

berk berk (212)
6 yıl önce sordu

Toplam 1 Cevap


1

// SqlClient kütüphanesini ekliyoruz.
    using System.Data.SqlClient;

          // sql_con isminde bir SqlConnection bağlantısı oluşturuyoruz 

    SqlConnection sql_con;

         // sql_cmd isminde bir Sql komutu oluşturuyoruz.

    SqlCommand sql_cmd;

         //string değerinde sqlPath ismine bağlantı kurucağımız server ın adresini tanımlıyoruz


    string sqlPath="Server=.\\SqlExpress;Database=Merhaba;Trusted_Connection=True;";
		
	
       // komut isminde bir string değer tanımlıyoruz
      string komut = "";

		// sql_con isminde bir SqlConnection bağlantısı oluşturuyoruz 
      sql_con = new SqlConnection(sqlPath);

		// sql_cmd isminde bir Sql komutu oluşturuyoruz.
      sql_cmd = new SqlCommand(komut, sql_con);

       // Bağlantımızı açıyoruz
      sql_con.Open();

  // Komutumuzu tanımlıyor ve Sql Injection saldırılarına karşı önlem almak için parametre ekliyoruz.
        komut = "SELECT [ID],[Adi],[Tel] FROM [Merhaba].[dbo].[Rehber] where sirano=@sirano";


        /* param isiminde bir parametre koleksiyonları tanımlıyoruz ve param değişkenimizin kullanacağı parametreleri param değişkenimize tanımlıyoruz. */
SqlParameterCollection param = sql_cmd.Parameters;
param.AddWithValue("sirano",textBox1.Text);


         // Çalıştırıcağımız komutu komut değişkenine atıyoruz
        sql_cmd.CommandText = komut;

        // SqlCommand ın kullanacağı bağlantı
        sql_cmd.Connection = sql_con;

        // Çalıştırılıcak komutun türü yada sql sorgusu 
        sql_cmd.CommandType = CommandType.Text;

        // Gelen veriyi okuyucuya tanımlıyoruz.
        SqlDataReader rdr = sql_cmd.ExecuteReader();
       
        // Gelen veriler objec olduğu için ve biz text bilgisi olarak aktaracağımız için string e çeviriyoruz.
          textBox1.Text = rdr.GetInt32(0).ToString();
          textBox2.Text = rdr.GetString(1);
          textBox3.Text = rdr.GetString(2);
       
      // Bağlantımızı kapatıyoruz
      sql_con.Close();

 

berk berk (212)
6 yıl önce cevaplandı

üyelik gerektirir

Cevap yazabilmek için üye girişi yapmalısınız.

Eğer uzmanim.net üyesiyseniz giriş yapabilirsiniz: üye girişi yap
uzmanim.net'e üye olmak çok kolaydır: hemen kayıt ol