C# ve SQL Select komutu

1

C# ve Windows form uygulamalarında Sql select yani veri listeleme, veri görüntüleme komutunun nasıl kullanıldığı aşağıda örnek kod ile gösterilmiştir.

berk berk (224)
9 yıl önce sordu

  Toplam 1 Cevap


  1

  // SqlClient kütüphanesini ekliyoruz.
      using System.Data.SqlClient;
  
            // sql_con isminde bir SqlConnection bağlantısı oluşturuyoruz 
  
      SqlConnection sql_con;
  
           // sql_cmd isminde bir Sql komutu oluşturuyoruz.
  
      SqlCommand sql_cmd;
  
           //string değerinde sqlPath ismine bağlantı kurucağımız server ın adresini tanımlıyoruz
  
  
      string sqlPath="Server=.\\SqlExpress;Database=Merhaba;Trusted_Connection=True;";
  		
  	
         // komut isminde bir string değer tanımlıyoruz
        string komut = "";
  
  		// sql_con isminde bir SqlConnection bağlantısı oluşturuyoruz 
        sql_con = new SqlConnection(sqlPath);
  
  		// sql_cmd isminde bir Sql komutu oluşturuyoruz.
        sql_cmd = new SqlCommand(komut, sql_con);
  
         // Bağlantımızı açıyoruz
        sql_con.Open();
  
    // Komutumuzu tanımlıyor ve Sql Injection saldırılarına karşı önlem almak için parametre ekliyoruz.
          komut = "SELECT [ID],[Adi],[Tel] FROM [Merhaba].[dbo].[Rehber] where sirano=@sirano";
  
  
          /* param isiminde bir parametre koleksiyonları tanımlıyoruz ve param değişkenimizin kullanacağı parametreleri param değişkenimize tanımlıyoruz. */
  SqlParameterCollection param = sql_cmd.Parameters;
  param.AddWithValue("sirano",textBox1.Text);
  
  
           // Çalıştırıcağımız komutu komut değişkenine atıyoruz
          sql_cmd.CommandText = komut;
  
          // SqlCommand ın kullanacağı bağlantı
          sql_cmd.Connection = sql_con;
  
          // Çalıştırılıcak komutun türü yada sql sorgusu 
          sql_cmd.CommandType = CommandType.Text;
  
          // Gelen veriyi okuyucuya tanımlıyoruz.
          SqlDataReader rdr = sql_cmd.ExecuteReader();
         
          // Gelen veriler objec olduğu için ve biz text bilgisi olarak aktaracağımız için string e çeviriyoruz.
            textBox1.Text = rdr.GetInt32(0).ToString();
            textBox2.Text = rdr.GetString(1);
            textBox3.Text = rdr.GetString(2);
         
        // Bağlantımızı kapatıyoruz
        sql_con.Close();

   

  berk berk (224)
  9 yıl önce cevaplandı

   üyelik gerektirir

   Cevap yazabilmek için üye girişi yapmalısınız.

   Eğer uzmanim.net üyesiyseniz giriş yapabilirsiniz: üye girişi yap
   uzmanim.net'e üye olmak çok kolaydır: hemen kayıt ol