Hilelerde SSL TLS güvenli kanal içi güven ilişkisi kurulamadı hatasını alıyorum

0

Bu iletişim kutusu yerine JIT hata ayıklamayı çağırma
hakkında detaylı bilgi için bu iletinin sonuna bakın.

************** Özel Durum Metni **************
System.Net.WebException: Temel alınan bağlantı kapatıldı: SSL/TLS güvenli kanalı içi güven ilişkisi kurulamadı. ---> System.Security.Authentication.AuthenticationException: Doğrulama yordamına göre uzak sertifika geçersiz.
   konum: System.Net.Security.SslState.StartSendAuthResetSignal(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest, Exception exception)
   konum: System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
   konum: System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult)
   konum: System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state)
   konum: System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   konum: System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   konum: System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   konum: System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result)
   konum: System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
   konum: System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
   konum: System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async)
   --- İç özel durum yığını izlemesinin sonu ---
   konum: System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request)
   konum: System.Net.WebClient.DownloadString(Uri address)
   konum: System.Net.WebClient.DownloadString(String address)
   konum: ElectraUI.Form.Form_Load(Object sender, EventArgs e)
   konum: System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   konum: System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   konum: System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   konum: System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   konum: System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Yüklü Derlemeler **************
mscorlib
    Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.7.2633.0 built by: NET471REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
ElectraUI
    Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
    Win32 Sürümü: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/experpc/Desktop/Electra/Electra.exe
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
    Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Configuration
    Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Core
    Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.7.2633.0 built by: NET471REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System.Xml
    Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.7.2612.0 built by: NET471REL1LAST_B
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
FlatUI
    Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
    Win32 Sürümü: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/experpc/Desktop/Electra/FlatUI.DLL
----------------------------------------
ICSharpCode.TextEditor
    Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 3.2.1.6466
    Win32 Sürümü: 3.2.1.6466
    CodeBase: file:///C:/Users/experpc/Desktop/Electra/ICSharpCode.TextEditor.DLL
----------------------------------------
System.resources
    Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/System.resources.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
    Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
    Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.7.2556.0 built by: NET471REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------

************** JIT Hata Ayıklama **************
JIT hata ayıklamayı etkinleştirmek için, bu uygulamanın veya
bilgisayarın (machine.config) .config dosyasında
system.windows.forms bölümünde jitDebugging değeri ayarlanmış olmalıdır.
Ayrıca uygulama hata ayıklama etkin durumdayken derlenmiş
olmalıdır.

Örneğin:

<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

JIT hata ayıklama etkinken, işlenmemiş özel durumlar
bu iletişim kutusunda işlenmek yerine bilgisayarda kayıtlı
JIT hata ayıklayıcısına gönderilir.


 

ysfdnzt ysfdnzt (1)
2 yıl önce sordu

  Toplam 1 Cevap


  0

  Bu hatayı aldığın uygulama bir sunucuya bağanmaya çalışıyor. Fakat o sunucuya bağlanırken SSL ile ilgili bir sorun yaşıyor. Doğrulama yordamına göre uzak sertifika geçersiz. hatasından anlaşılacağı gibi karşı tarafın SSL sertifikası geçerli değil.

  Ne tür bir programda bu hatayı alıyorsun, biraz daha bilgi verirsen iyi olur.

  hakan hakan (13699)
  2 yıl önce cevaplandı

  • Robloxta bir hilede bu bütün hilelerde geçerli ysfdnzt 2 yıl önce
  • Hileden anlamam. Kullandığın program SSL hatası vermiş. Eğer antivirüs / firewall vs varsa kapatmayı deneyebilirsin. @ysfdnzt hakan 2 yıl önce
  • zatten eset silliyor eseti kapatıyorum ama çalışmıyor ysfdnzt 2 yıl önce
  • Senin için önemliyse eset antivirüsü kaldır bir de öyle dene. Kapatman yeterli olmuyor olabilir. @ysfdnzt . hakan 2 yıl önce
  • firewall dan büyük ihtimal win 10 a yükselttim böyle oldu başta hiçbirşey kurulu değilkende denedim ysfdnzt 2 yıl önce
  üyelik gerektirir

  Cevap yazabilmek için üye girişi yapmalısınız.

  Eğer uzmanim.net üyesiyseniz giriş yapabilirsiniz: üye girişi yap
  uzmanim.net'e üye olmak çok kolaydır: hemen kayıt ol