.net C# ile bir metni şifreleme / şifresini çözme nasıl yapılır?

0

.net C# dili ile bir metni (string) ifadeyi nasıl şifrelerim?

Daha sonra bu metnin şifresini nasıl çözerim?  

alattin alattin (16617)
9 yıl önce sordu

  Toplam 1 Cevap


  0

  AES (Advanced Encryption Standard; Gelişmiş Şifreleme Standardı), elektronik verinin şifrelenmesi için sunulan bir standarttır. Amerikan Hükümeti tarafından kabul edilen AES, uluslararası alanda da defacto şifreleme (kripto) standardı olarak kullanılmaktadır. DES'in (Data Encryption Standard - Veri Şifreleme Standardı) yerini almıştır. AES ile tanımlanan şifreleme algoritması, hem şifreleme hem de şifreli metni çözmede kullanılan anahtarların birbiriyle ilişkili olduğu, simetrik-anahtarlı bir algoritmadır. AES için şifreleme ve şifre çözme anahtarları aynıdır. (Wikipedia)

  Aşağıda RijndaelManaged sınıfı kullanılarak C# ile şifreleme ve şifre çözme işlemine dair bir örnek sınıf bulacaksınız.

  RijndaelManaged sınıfı kullarak AES ile bir metni C# ile şifrelemek ve deşifre edebilmek için Crypto.cs sınıfını projenize ekleyin.

  Crypto.cs

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Security.Cryptography;
  using System.IO;
  
  namespace WindowsFormsApplication10
  {
    public class Crypto
    {
      private static byte[] _salt = Encoding.ASCII.GetBytes("o6806642kbM7c5");
  
      /// <summary>
      /// uzmanim.net Verilen string ifadeyi AES kullanarak şifreler. Şifrelenen metin    
      /// uzmanim.net DecryptStringAES() kullanılarak şifresi çözülebilir. 
      /// 
      /// </summary>
      /// <param name="plainText">şifrelenecek metin</param>
      /// <param name="sharedSecret">şifreleme için kullanılacak parola</param>
      public static string SifreleAES(string plainText, string sharedSecret)
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(plainText))
          throw new ArgumentNullException("plainText");
        if (string.IsNullOrEmpty(sharedSecret))
          throw new ArgumentNullException("sharedSecret");
  
        string outStr = null;           
        RijndaelManaged aesAlg = null;      
  
        try
        {
          
          Rfc2898DeriveBytes key = new Rfc2898DeriveBytes(sharedSecret, _salt);        
          aesAlg = new RijndaelManaged();
          aesAlg.Key = key.GetBytes(aesAlg.KeySize / 8);
  
          
          ICryptoTransform encryptor = aesAlg.CreateEncryptor(aesAlg.Key, aesAlg.IV);
  
          
          using (MemoryStream msEncrypt = new MemoryStream())
          {
            
            msEncrypt.Write(BitConverter.GetBytes(aesAlg.IV.Length), 0, sizeof(int));
            msEncrypt.Write(aesAlg.IV, 0, aesAlg.IV.Length);
            using (CryptoStream csEncrypt = new CryptoStream(msEncrypt, encryptor, CryptoStreamMode.Write))
            {
              using (StreamWriter swEncrypt = new StreamWriter(csEncrypt))
              {             
                swEncrypt.Write(plainText);
              }
            }
            outStr = Convert.ToBase64String(msEncrypt.ToArray());
          }
        }
        finally
        {
          
          if (aesAlg != null)
            aesAlg.Clear();
        }
  
        
        return outStr;
      }
      /// <summary>
      /// EncryptStringAES() ile şifrelenen metnin şifresini çözer.    
      /// <param name="cipherText">Deşifre edilecek metin uzmanim.net</param>
      /// <param name="sharedSecret">Paylaşılan gizli anahtar</param>
      public static string SifreyiCozAES(string cipherText, string sharedSecret)
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(cipherText))
          throw new ArgumentNullException("cipherText");
        if (string.IsNullOrEmpty(sharedSecret))
          throw new ArgumentNullException("sharedSecret");
  
        
        RijndaelManaged aesAlg = null;
  
       
        string plaintext = null;
  
        try
        {
          
          Rfc2898DeriveBytes key = new Rfc2898DeriveBytes(sharedSecret, _salt);
  
                  
          byte[] bytes = Convert.FromBase64String(cipherText);
          using (MemoryStream msDecrypt = new MemoryStream(bytes))
          {
           
            aesAlg = new RijndaelManaged();
            aesAlg.Key = key.GetBytes(aesAlg.KeySize / 8);         
            aesAlg.IV = ReadByteArray(msDecrypt);
            
            ICryptoTransform decryptor = aesAlg.CreateDecryptor(aesAlg.Key, aesAlg.IV);
            using (CryptoStream csDecrypt = new CryptoStream(msDecrypt, decryptor, CryptoStreamMode.Read))
            {
              using (StreamReader srDecrypt = new StreamReader(csDecrypt))
  
               //uzmanim.net
                plaintext = srDecrypt.ReadToEnd();
            }
          }
        }
        finally
        {
         
          if (aesAlg != null)
            aesAlg.Clear();
        }
  
        return plaintext;
      }
  
      private static byte[] ReadByteArray(Stream s)
      {
        byte[] rawLength = new byte[sizeof(int)];
        if (s.Read(rawLength, 0, rawLength.Length) != rawLength.Length)
        {
          throw new SystemException("Stream did not contain properly formatted byte array");
        }
  
        byte[] buffer = new byte[BitConverter.ToInt32(rawLength, 0)];
        if (s.Read(buffer, 0, buffer.Length) != buffer.Length)
        {
          throw new SystemException("Did not read byte array properly");
        }
  
        return buffer;
      }
    }
  }

  Class içerisindeki SifreleAES ve SifreyiCozAES statik metodlardır ve yeni bir sınıf örneği türetmeden kullanılabilirler.

  Örnek kullanım;

  Metni Şifreleme

  string SifreliMetin = Crypto.SifreleAES("Şifrelenecek M", "PaylaşılanGizliAnahtar");

  Şifreli Metni Çözme:

   string DesifreEdilmisMetin = Crypto.SifreyiCozAES(txtSifreli.Text, "PaylaşılanGizliAnahtar");

  "PaylaşılanGizliAnahtar" AES ile şifreleme ve Şifre çözmede kullanılacak ortak paylaşılan paroladır. Rastgele seçilmelidir.

  Örnek Visual Studio 2010 Windows Form uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

  alattin alattin (16617)
  9 yıl önce cevaplandı

   üyelik gerektirir

   Cevap yazabilmek için üye girişi yapmalısınız.

   Eğer uzmanim.net üyesiyseniz giriş yapabilirsiniz: üye girişi yap
   uzmanim.net'e üye olmak çok kolaydır: hemen kayıt ol