.net C# ile bir metni şifreleme / şifresini çözme nasıl yapılır?

0

.net C# dili ile bir metni (string) ifadeyi nasıl şifrelerim?

Daha sonra bu metnin şifresini nasıl çözerim?  

alattin alattin (14653)
6 yıl önce sordu

Toplam 1 Cevap


0

AES (Advanced Encryption Standard; Gelişmiş Şifreleme Standardı), elektronik verinin şifrelenmesi için sunulan bir standarttır. Amerikan Hükümeti tarafından kabul edilen AES, uluslararası alanda da defacto şifreleme (kripto) standardı olarak kullanılmaktadır. DES'in (Data Encryption Standard - Veri Şifreleme Standardı) yerini almıştır. AES ile tanımlanan şifreleme algoritması, hem şifreleme hem de şifreli metni çözmede kullanılan anahtarların birbiriyle ilişkili olduğu, simetrik-anahtarlı bir algoritmadır. AES için şifreleme ve şifre çözme anahtarları aynıdır. (Wikipedia)

Aşağıda RijndaelManaged sınıfı kullanılarak C# ile şifreleme ve şifre çözme işlemine dair bir örnek sınıf bulacaksınız.

RijndaelManaged sınıfı kullarak AES ile bir metni C# ile şifrelemek ve deşifre edebilmek için Crypto.cs sınıfını projenize ekleyin.

Crypto.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Security.Cryptography;
using System.IO;

namespace WindowsFormsApplication10
{
  public class Crypto
  {
    private static byte[] _salt = Encoding.ASCII.GetBytes("o6806642kbM7c5");

    /// <summary>
    /// uzmanim.net Verilen string ifadeyi AES kullanarak şifreler. Şifrelenen metin    
    /// uzmanim.net DecryptStringAES() kullanılarak şifresi çözülebilir. 
    /// 
    /// </summary>
    /// <param name="plainText">şifrelenecek metin</param>
    /// <param name="sharedSecret">şifreleme için kullanılacak parola</param>
    public static string SifreleAES(string plainText, string sharedSecret)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(plainText))
        throw new ArgumentNullException("plainText");
      if (string.IsNullOrEmpty(sharedSecret))
        throw new ArgumentNullException("sharedSecret");

      string outStr = null;           
      RijndaelManaged aesAlg = null;      

      try
      {
        
        Rfc2898DeriveBytes key = new Rfc2898DeriveBytes(sharedSecret, _salt);        
        aesAlg = new RijndaelManaged();
        aesAlg.Key = key.GetBytes(aesAlg.KeySize / 8);

        
        ICryptoTransform encryptor = aesAlg.CreateEncryptor(aesAlg.Key, aesAlg.IV);

        
        using (MemoryStream msEncrypt = new MemoryStream())
        {
          
          msEncrypt.Write(BitConverter.GetBytes(aesAlg.IV.Length), 0, sizeof(int));
          msEncrypt.Write(aesAlg.IV, 0, aesAlg.IV.Length);
          using (CryptoStream csEncrypt = new CryptoStream(msEncrypt, encryptor, CryptoStreamMode.Write))
          {
            using (StreamWriter swEncrypt = new StreamWriter(csEncrypt))
            {             
              swEncrypt.Write(plainText);
            }
          }
          outStr = Convert.ToBase64String(msEncrypt.ToArray());
        }
      }
      finally
      {
        
        if (aesAlg != null)
          aesAlg.Clear();
      }

      
      return outStr;
    }
    /// <summary>
    /// EncryptStringAES() ile şifrelenen metnin şifresini çözer.    
    /// <param name="cipherText">Deşifre edilecek metin uzmanim.net</param>
    /// <param name="sharedSecret">Paylaşılan gizli anahtar</param>
    public static string SifreyiCozAES(string cipherText, string sharedSecret)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(cipherText))
        throw new ArgumentNullException("cipherText");
      if (string.IsNullOrEmpty(sharedSecret))
        throw new ArgumentNullException("sharedSecret");

      
      RijndaelManaged aesAlg = null;

     
      string plaintext = null;

      try
      {
        
        Rfc2898DeriveBytes key = new Rfc2898DeriveBytes(sharedSecret, _salt);

                
        byte[] bytes = Convert.FromBase64String(cipherText);
        using (MemoryStream msDecrypt = new MemoryStream(bytes))
        {
         
          aesAlg = new RijndaelManaged();
          aesAlg.Key = key.GetBytes(aesAlg.KeySize / 8);         
          aesAlg.IV = ReadByteArray(msDecrypt);
          
          ICryptoTransform decryptor = aesAlg.CreateDecryptor(aesAlg.Key, aesAlg.IV);
          using (CryptoStream csDecrypt = new CryptoStream(msDecrypt, decryptor, CryptoStreamMode.Read))
          {
            using (StreamReader srDecrypt = new StreamReader(csDecrypt))

             //uzmanim.net
              plaintext = srDecrypt.ReadToEnd();
          }
        }
      }
      finally
      {
       
        if (aesAlg != null)
          aesAlg.Clear();
      }

      return plaintext;
    }

    private static byte[] ReadByteArray(Stream s)
    {
      byte[] rawLength = new byte[sizeof(int)];
      if (s.Read(rawLength, 0, rawLength.Length) != rawLength.Length)
      {
        throw new SystemException("Stream did not contain properly formatted byte array");
      }

      byte[] buffer = new byte[BitConverter.ToInt32(rawLength, 0)];
      if (s.Read(buffer, 0, buffer.Length) != buffer.Length)
      {
        throw new SystemException("Did not read byte array properly");
      }

      return buffer;
    }
  }
}

Class içerisindeki SifreleAES ve SifreyiCozAES statik metodlardır ve yeni bir sınıf örneği türetmeden kullanılabilirler.

Örnek kullanım;

Metni Şifreleme

string SifreliMetin = Crypto.SifreleAES("Şifrelenecek M", "PaylaşılanGizliAnahtar");

Şifreli Metni Çözme:

 string DesifreEdilmisMetin = Crypto.SifreyiCozAES(txtSifreli.Text, "PaylaşılanGizliAnahtar");

"PaylaşılanGizliAnahtar" AES ile şifreleme ve Şifre çözmede kullanılacak ortak paylaşılan paroladır. Rastgele seçilmelidir.

Örnek Visual Studio 2010 Windows Form uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

alattin alattin (14653)
6 yıl önce cevaplandı

üyelik gerektirir

Cevap yazabilmek için üye girişi yapmalısınız.

Eğer uzmanim.net üyesiyseniz giriş yapabilirsiniz: üye girişi yap
uzmanim.net'e üye olmak çok kolaydır: hemen kayıt ol