VB.NET DataGridView yineleme

0

Form'da 2 adet datagridview var. DataGridView1'de id ad soyad diye sütunları listeledim ve herhangi bir ismi seçtiğimde datagridview2'ye o id'ye bağlı bilgileri aktarıyorum fakat bu işlem 1 kere oluyor yani başka bi id ye tıkladığımda 2. Datagrid yenilenmiyor. Bunu nasıl düzeltebilirim? 

 

Sub listele()
    koopTablo.Clear()
    makbuzTablo.Clear()
    bag.Open()
    adtr = New OleDbDataAdapter("select plaka,adi,soyadi From koop", bag)
    adtr.Fill(koopTablo)
    DataGridView1.DataSource = koopTablo
    DataGridView1.Columns(0).HeaderText = "PLAKA"
    DataGridView1.Columns(1).HeaderText = "Adı"
    DataGridView1.Columns(2).HeaderText = "Soyadı"
    DataGridView1.Refresh()

    bag.Close()
    adtr.Dispose()
  End Sub  Sub sec()

    Try

      If DataGridView1.CurrentRow.Cells(0).Value.ToString().Trim() <> "" Then
        
        bag.Open()
        kmt.Connection = bag
        adtr = New OleDbDataAdapter("SELECT Makbuzno,Donem,Tarih,Miktar from Makbuz WHERE PLAKA='" & DataGridView1.CurrentRow.Cells(0).Value.ToString() & "'", bag)
        adtr.Fill(makbuzTablo)
        DataGridView2.DataSource = makbuzTablo
        DataGridView2.Refresh()
        kmt.ExecuteNonQuery() 
        listele()

        bag.Close()
        kmt.Dispose()
      End If
    Catch

    End Try
  End SubPrivate Sub Form5_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    listele()
    sec()
  End Sub

 

sergenk sergenk (1)
5 yıl önce sordu

  Toplam 1 Cevap


  0

  Sec() metodunu Form_Load olayında kullanmamalısın.

  DataGrivView1 içinde herhangi bir row seçildiğinde tekrardan Sec() metodunu çağırmalısın.

  Bunun için şunları yap:

  1. DataGrivView1 özelliklerinden SelectionMode=FullRowSelect, MultiSelect=False ve ihtiyacın yoksa ReadOnly=True olarak ayarla
  2. Daha sonra DataGrivView1 olaylarında (Events) Cell Click olayını bul. Yanındaki boşluğa çift tıkla.
  3. Bu sana bir DataGridView1_CellClick() olayı oluşturacaktır.
  4. Bu olayın içinde de Sec() metodunu çağır
   Private Sub DataGridView1_CellClick(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellClick
  Sec()
    End Sub

   Böylelikle DataGridView1 içinde bir kayıt tıklandığında Gatagridview2 içindeki veriler güncellenecektir.

  Aşağıda SQL üzerinde sizin kodlarınızı biraz düzenleyerek örnek yazdım. Test ettim sorunsuz çalışıyor.

  Yaklaşık 6-7 senedir hiç VB.Net kullanmadım.  Uzun zaman sonra Vb.Net kullanmak ilginc oldu.

  Imports System.Data.SqlClient
  Public Class Form1
    Dim bag As New SqlConnection("server=.\SqlExpress; Integrated Security=SSPI; Database=Sample")
    Dim adtr As New SqlDataAdapter()
    Dim koopTablo As New DataSet
    Dim kmt As New SqlCommand()
    Dim makbuzTablo As New DataSet
  
    Sub Listele()
      adtr = New SqlDataAdapter("select plaka As PLAKA,adi as AD,soyadi as SOYAD From koop", bag)
      adtr.Fill(koopTablo)
      DataGridView1.DataSource = koopTablo.Tables(0)
    End Sub
  
  
  
    Sub Sec()
      makbuzTablo.Tables.Clear()
      If DataGridView1.CurrentRow.Cells(0).Value.ToString().Trim() <> "" Then
        adtr = New SqlDataAdapter("SELECT Makbuzno,Donem,Tarih,Miktar from Makbuz WHERE PLAKA='" & DataGridView1.CurrentRow.Cells(0).Value.ToString() & "'", bag)
        adtr.Fill(makbuzTablo)
        DataGridView2.DataSource = makbuzTablo.Tables(0)
      End If
  
    End Sub
  
  
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
      Listele()
    End Sub
  
    Private Sub DataGridView1_CellClick(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellClick
      Sec()
    End Sub
  End Class

   

  alattin alattin (15440)
  5 yıl önce cevaplandı

  • Söylediğiniz işlemleri yaptım fakat yine de aynı. İlk tıkladığımda çalışıyor 2. de başka bir şeye tıkladığımda çalışmıyor. sergenk 5 yıl önce
  • sizin kodları biraz değiştirdim. test ettim sorunsuz çalışıyor. Örnek SQL ile siz bunu kendinize uyarlayın. alattin 5 yıl önce
  üyelik gerektirir

  Cevap yazabilmek için üye girişi yapmalısınız.

  Eğer uzmanim.net üyesiyseniz giriş yapabilirsiniz: üye girişi yap
  uzmanim.net'e üye olmak çok kolaydır: hemen kayıt ol