Windows 64 bit olup olmadığını .Net ile nasıl anlarım?

0

C# ile yazılmış bir Windows Forms uygulmasında aşağıdaki kod çalışan işletim sistemi ile ilgili gerekli bilgiyi veriyor

string os_platform = System.Environment.OSVersion.Platform.ToString();

Bu kod geriye "Win32NT" ifadesi döndürüyor.  Fakat çalışan işletim sistemi 32 bit veya 64 bit olsada geriye "Win32NT" dönüyor.

C# .Net ile yazılmış bir Windows uygulamasında, uygulamanın çalıştırıldığı bilgisayarın işletim sisteminin, Windows'un, 64 bit olup olmadığını nasıl anlarım?
 

alattin alattin (16534)
8 yıl önce sordu

  Toplam 2 Cevap


  0

  Aşağıdaki kod çalışan Windows'un 64 bit olup olmayacağını belirleyecektir.

  bool is64BitProcess = (IntPtr.Size == 8);
  bool is64BitOperatingSystem = is64BitProcess || InternalCheckIsWow64();
  
  [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true, CallingConvention = CallingConvention.Winapi)]
  [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
  private static extern bool IsWow64Process(
    [In] IntPtr hProcess,
    [Out] out bool wow64Process
  );
  
  public static bool InternalCheckIsWow64()
  {
    if ((Environment.OSVersion.Version.Major == 5 && Environment.OSVersion.Version.Minor >= 1) ||
      Environment.OSVersion.Version.Major >= 6)
    {
      using (Process p = Process.GetCurrentProcess())
      {
        bool retVal;
        if (!IsWow64Process(p.Handle, out retVal))
        {
          return false;
        }
        return retVal;
      }
    }
    else
    {
      return false;
    }
  }

   

  alattin alattin (16534)
  8 yıl önce cevaplandı

   0

   Environment.Is64BitOperatingSystem

   bir diğer yöntem bool değer 64bit ise true değilse false döner.. yanlızca .Net 3.5 ve üstü sürümlerde çalışıyor..

   masker masker (93)
   8 yıl önce cevaplandı

    üyelik gerektirir

    Cevap yazabilmek için üye girişi yapmalısınız.

    Eğer uzmanim.net üyesiyseniz giriş yapabilirsiniz: üye girişi yap
    uzmanim.net'e üye olmak çok kolaydır: hemen kayıt ol