bipten titreşim gönderme

ile alakalı sorular ve çözümler