idm açılışta hata

ile alakalı sorular ve çözümler