Minecraft optifine kurarken "Optifine.InstallerFrame..." hatası alıyorum

ile alakalı sorular ve çözümler