Telefonun şarjı %16 yada %14 olunca kitlenip donar