Telefonun şarjı %16 yada %14 olunca kitlenip donar

ile alakalı sorular ve çözümler