uygulama düzgün olarak başlayamadı

ile alakalı sorular ve çözümler