sql


  • SQL ( Structured Query Language) Yapılandırılmış sorgulama dili anlamına gelir. SQL veritabanları ile iletişim için kullanılır. Veritabanlarında bulunan verilerin listelenmesi, silinmesi, güncellenmesi, yeni veri eklenmesi için kullanılan bir bilgisayar dilidir.

    alattin - 25 Temmuz 2017 9:00