cı (continuous integration)


  • Geliştirilen kodun sık sık tercihen günlük, tüm kaynak kod içerisine entegre edilmesi. Entegre etmek ile beklenen her commit-push işleminden sonra kaynak kodu derleyip testlerini çalıştırıp yapılan son değişikliklerin tüm projeye etkisini görmek varsa hataların düzeltilmesidir.

    ergin - 01 Aralık 2017 2:42