murat


  • En iyi ve en çalışkan uzmanlarımızdan.. Aynı zamanda bir profesyoneldir kendisi (Bir yatırım şirketinde IT Uzmanı). Türkçeyi iyi kullanması ve ifade yetenekleri, kalemini kullanmaktaki ustalığı bakımlarındanda dikkatlere şayan bir kişiliktir.

    temmuz - 26 Temmuz 2017 1:33