phonegap


  • HTML, JavaScript ve CSS ile mobil uygulama geliştirmeyi sağlayan framework. Mac ya da PC ortamında bu 3 dili kullanarak kolayca uygulama geliştirebiliyorsunuz. Android ve IOS için ayrı ayrı uygulama yazmaya gerek kalmıyor.

    alattin - 23 Ağustos 2017 2:38